Courses and teachings

Enroll me
Remember that if you have an username and a password you must log in to reserve an activity.

Bank data
Inscription
There are no Courses and teachings available.
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Enroll another person
Notes
Terms
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. Tal i com s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè seran incorporades en un fitxer i tractades amb la única finalitat de poder atendre la present relació i gestionar de forma la seva sol·licitud d’inscripció, així com per a l’enviament d’informació, per a qualsevol mitjà, sobre notícies, actes i/o activitats que puguem organitzar al Club, que pugui ser del seu interès. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, amb domicili a 43206 Reus (Tarragona), Carretera de Cambrils, km. 1. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, de forma escrita al domicili social abans esmentat o via mail a info@tennismonterols.cat, adjuntant en ambdòs casos fotocòpia del seu DNI. Per últim, li comuniquem que el CLUB TENNIS REUS MONTEROLS pot realitzar la captació i posterior tractament de la seva imatge, en relació a les activitats en les que participi al interior del Club, mitjançant la seva inclusió en tríptics informatius, newsletters periòdics, a la pàgina web www.tennismonterols.cat, xarxes socials gestionades des del Club i/o en qualsevol altre acció divulgativa que pugui iniciar-se, sempre i quan Vostè no manifesti el contrari al domicili social del Club i/o via mail a a la direcció esmentada anteriorment.
You have selected the option to enroll another person but you haven't correctly filled its data.
Documents

My courses and teachings